Trưòng Mầm non Vành Khuyên nằm trên quốc lộ 14 hướng về phía Đông nam thành phố Pleiku, là trường công lập trực thuộc Phòng Giáo dục & Đào tạo thành phố. Trường được thành lập năm 1980, có tên gọi là trường mẫu giáo xã Trà Bá; Đến ngày 21 tháng 5 năm 1999 trường được đổi tên là trường mầm non 20-11 theo Quyết định số 122/1999/QĐ- UB của UBND thành phố Pleiku; Đến ngày 26 tháng 7 năm 2011 được đổi tên Trường Mầm non Vành Khuyên (theo Quyết định số 1827/QĐ - UBND ngày 26 tháng 7 năm 2011.)

Trường có diện tích 2.540.6m2. Gồm có 3 điểm trường, khoảng cách các điểm từ 1,5 đến 2 km, có đủ bàn ghế học sinh đúng quy cách và trang bị đầy đủ sách hướng dẫn chương trình giáo dục mầm non theo từng độ tuổi cho giáo viên thực hiện.

Sĩ số lớp học:

Lớp nhà trẻ 24-36 tháng: 29 cháu với 2 giáo viên

Lớp mầm (3 tuổi- dưới 4 tuổi), có 3 lớp: 109 cháu với 6 giáo viên

Lớp chồi (4 tuổi – dưới 5 tuổi), có 3 lớp: 120 cháu với 6 giáo viên

Lớp lá (5 tuổi – 6 tuổi), có 4 lớp: 147 cháu với 8 giáo viên

- Lớp mẫu giáo ghép 4-5 tuổi ở các điểm lẻ, có 3 lớp: 73 cháu với 3 giáo viên (73 cháu là học sinh dân tộc Jarai)